KİGAUM’un amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerle girişimcilik konularında eğitim programları düzenlemek, araştırma-uygulama ve yayın çalışmaları yapmak, gerçek veya tüzel kişilere görüş sunmak, proje, araştırma ve benzeri nitelikte çalışmalar yapmaktır. Merkez aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

a) Araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak ve yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) Kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ile özel uzmanlık kazandırmaya yönelik alanlarda eğitim ve öğretim programları düzenlemek,

ç) Kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duydukları alanlar ile karşılaştırdıkları problemlerin çözümüne yönelik araştırma, inceleme yapmak, bilimsel rapor vermek, proje ve benzeri teknik araştırmalar yürütmek,

d) Bilimsel ve teknik nitelikli rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,